Имя
Email


Примеры с сайта:

Размер иконки
fa-lg fa-2x fa-3x fa-4x fa-5x
<i class="fa fa-camera-retro fa-lg"></i>
<i class="fa fa-camera-retro fa-2x"></i>
<i class="fa fa-camera-retro fa-3x"></i>
<i class="fa fa-camera-retro fa-4x"></i>
<i class="fa fa-camera-retro fa-5x"></i>
Выровненный список ul li
  • List icons
  • can be used
  • as bullets
  • in lists
<ul class="fa-ul">
<li><i class="fa-li fa fa-check-square"></i>List icons</li>
<li><i class="fa-li fa fa-flask"></i>can be used</li>
<li><i class="fa-li fa fa-spinner"></i>as bullets</li>
<li><i class="fa-li fa fa-paperclip"></i>in lists</li>
</ul>
Анимация
Не работает анимация в IE 8
<i class="fa fa-spinner fa-spin"></i>
<i class="fa fa-circle-o-notch fa-spin"></i>
<i class="fa fa-refresh fa-spin"></i>
<i class="fa fa-cog fa-spin"></i>
Обводка и положение в тексте
Какой-то текст для примера -
должен быть большим и вместительным
- обводка: fa-border
- положение в тексте: pull-left, pull-right
<i class="fa fa-quote-left fa-2x pull-left fa-border"></i>
Наложение иконок
- накладывает одну картинку на другую
<span class="fa-stack fa-lg">
<i class="fa fa-music fa-stack-1x "></i>
<i class="fa fa-file-o fa-stack-2x"></i>
</span>
Поворот и отражение иконок
normal
fa-rotate-90
fa-rotate-180
fa-rotate-270
fa-flip-horizontal
icon-flip-vertical
Не работает в IE 8
<i class="fa fa-shield"></i> normal
<i class="fa fa-shield fa-rotate-90"></i> fa-rotate-90
<i class="fa fa-shield fa-rotate-180"></i> fa-rotate-180
<i class="fa fa-shield fa-rotate-270"></i> fa-rotate-270
<i class="fa fa-shield fa-flip-horizontal"></i> отражение по горизонтали
<i class="fa fa-shield fa-flip-vertical"></i> отражение по вертикали